Thai | Eng
Order / Payment / Delivery

ปริมาณ การผลิต

เราสามารถบริการการผลิต ได้ไม่จำกัดจำนวน แม้แต่จำนวน ต่ำกว่า 10 ชิ้น

ปัจจัยราคา

การคิดราคาจะขึ้นอยู่กับเทคนิคการผลิต, ปริมาณ, ขนาด, จำนวนสีที่ครอบคลุมการปัก, การพิมพ์และอุปกรณ์เสริมต่างๆ

ฟรี! สำหรับทุก การสั่ง ปัก

*ด้ายที่ใช้ปัก ไม่เกิน 9 สี

*เคลือบ กาวแข็ง 

การคิดราคาเพิ่ม;

*ผ้าหรือด้ายแบบพิเศษ

*สีด้ายมากกว่า 9 สี

ข้อตกลงและเงื่อนไขราคา

F.O.B ค่าใช้จ่ายในการขนส่ง และยกเว้นอากรแสตมป์ขาเข้า

ประตูไปที่ประตู (D / D): ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่รวม (การขนส่งและอากรขาเข้า)

ข้อกำหนด (ในสหรัฐฯ)

F.O.B. : ค่าใช้จ่ายในการขนส่งและการยกเว้นอากรขาเข้า

Door To Door   ค่าใช้จ่ายทั้งหมดรวม (การขนส่งและอากรขาเข้า)

เงื่อนไขการชำระเงิน

การชำระเงินจะเป็นการชำระล่วงหน้า โดยจะผ่านช่องทางๆ ดังนี้คือ                        

           *T/T

           * Pay pal

           *Western Union

           * เช็ค

           *เงินสด

         ระยะเวลาการผลิต

-สั่งทำตัวอย่าง ใช้เวลาประมาณ 7 วันหลังจาก ได้รับการจ่ายเงินแล้ว

-งานทั่วไป ใช้เวลาประมาณ 14-20 วัน หลังจากได้รับการจ่ายเงินแล้ว

-งานด่วน ใช้เวลาประมาณ  7-10  วัน              หลังจากได้รับการจ่ายเงินแล้ว  (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดและปริมาณ ของงานอีกครั้งหนึ่ง)

การจัดส่งสินค้า

สามารถจัดส่งได้หลายทาง เช่น

 FedEx, DHL, UPS, TNT, และ  EMS.